Födelsedagar

Real Maskin är en klubb med fina anor och långa traditioner. En av klubbens viktigaste grundpelare är att vi tycker det är väldigt viktigt med födelsedagar! Därför har vi som tradition att födelsedagsbarnet/-barnen ska ha med sig glass eller någon annan typ av ätbar (eller drickbar) present till sina lagkamrater vid nästa träningstillfälle. Detta är en mycket uppskattad tradition i laget som startades av Fredrik Vanhanen 2012.

Givetvis kan flera som fyller år i nära anslutning gå ihop och köpa nånting extrafint. Det är guldstjärna i kanten när priser som Årets Realare delas ut till exempel.

Nedan följer listan med alla födelsedagsbarn:

4 januari – Jonas Pettersson
20 januari – Tim Pukari
30 januari – Fredrik Wiklund

8 mars – Erik Svensson & Dennis Blomqvist
25 mars – Judas Wallmander

15 maj – Oskar Stadler
24 maj – Fredrik Vanhanen
27 maj – David Bilén

9 juni – Tobias Widberg
14 juni – Jerry Bergstedt
16 juni – Klaus Jonsson
17 juni – Kongo
20 juni – Jonathan Karlsson

4 juli – Jacob de Luíz Casimiro
5 juli – Jimmi Brask (St. Brask´s day)
8 juli – Kalle Jarnebrink & Pascal Francesconi
11 juli – Johan Magnusson
22 juli – Oguz Demir
29 juli – Richard Jansson & Jens Jernmark

3 augusti – Christofer Karlsson
6 augusti – Paboy Syllah
10 augusti – Robin Svensson
15 augusti – Timmie Löfgren

2 september – Sebastian Engström
12 september – Djem Aydogan
15 september – Mattias Kitterfeldt
22 september – Anders ”Taco” Svensson

5 oktober – Kasper Nilmad
8 oktober – Joel Elfving
11 oktober – Magnus Wästlund & Ahmed Gouda
15 oktober – Vedran Tepšić

29 november – Anders Iversen Ringås

10 december – Niklas Backlund
16 december – Joakim Larsson
26 december – Andres Monar
28 december – Haris Galijatovic
29 december – Jim Bergstedt
31 december – Dubravko Tepsic