Kallelse till årsmöte 29/10

Lördagen den 29/10 är det dags för årsmöte och årsfest!

Årsmötet drar igång vid 16:00 och festen 18:00.

Motioner och skrivelser till årsmötet skickas till andresmonar@hotmail.com och ska vara inkomna senast den 22/10.